Home. \\ Categories. \\ Business .

Isticmaalka cuntada wadaniga - Use of Somali national food

15 Oct , 2016.

#Diiradda #Dalsoor: Soomaalida oo dib ugusoo noqonaysa isticmaalka cuntada wadaniga. Inaan isticmaalno cuntada kasoo baxda dalkeenna waa sida ugu haboon ee lagaga maarmi karo 'gargaar shisheeye' laguna gaadhi karo isku fillaansho. 
#Iskufillaansho

Dalsoor on Focus:  Somalis are coming back to the use of the national food. Consuming the food that's grown in our country is the best way to overcome the relience of 'foreign aid' and to eventually achieve self-reliance. #SelfReliance