Home. \\ Categories. \\ Business .

Khayraadka Soomaaliya - Somalia is naturally rich

15 Oct , 2016.

Soomaaliya waxay soo saari karaa cunto ku filan bulshada. Laakiin waa inaan dawarsiga shisheeye joojinno, si'aan isugu fillaanno.

Somalia can produce enough food to sustain its citizens. But we need to stop begging foreigners so that we can become self-reliant.