Home. \\ Categories. \\ Interview.

Sh Bashir: Laa Xawla Walaaquwata - Laa Xawla Walaaquwata

21 Oct , 2016.

Sh Bashiir: Muhimadda in la dhoho erayada 'Laa Xawla Walaaquwata illaa Billaah.'

Sh Bashir: The importance of saying the words 'Laa Xawla Walaaquwata Illaa Billah.'