Home. \\ Categories. \\ Business .

Goobaha telefannada oo baaba'aya - Disappearing call centres

19 Nov , 2016.

Goobaha telefannada laga dirsado ee Eastleigh waxay ahaan jireen habka kaliya ee ay Soomaali ku xidhiidho laakiin way sii baaba'ayaan. Haddaad isticmaali jirtay maxaad ka xusuusataa?

Call centres in Eastleigh were once the only way Somalis communicated but this business is disappearing. If you used to go there what do you remember about them?