Home. \\ Categories. \\ News.

MA OGTAHAY MACDANTA SOOMAALIYA KU JIRTA?

10 Mar , 2018.

Barafasoor Shuceeb: "Ceelka afkiisa waxaa ku qoran 710, oo far waaweyn ah... marka dhanka kale lagasoo akhriyo waxay noqonaysaa eray Ingiriis ah." Ma garanaysaa macanaha?