Home. \\ Categories. \\ Opinion.

GABADHAADA YAAD U GUURIN LAHEYD?

24 Sep , 2018.

Gabadhaada nin ka weyn ma u guurin laheyd mise ninka ay ayada rabto ayaad ku tixgelin?