Home. \\ Categories. \\ News.

Shaqooyinka Halista ah ay qabtaan Muruqmaalka Kismaayo Oo Mararka qaar Naftooda Ku Waayaan

24 Sep , 2018.

Shaqooyinka Halista ah ay qabtaan Muruqmaalka Kismaayo Oo Mararka qaar Naftooda Ku Waayaan