Home. \\ Categories. \\ News.

Bajaaj wadayaasha Muqdisho - Bajaaj drivers in Muqdisho

04 Mar , 2016.

Dhallinyarada Bajaajyada ku wada Muqdisho iyo dhibaatooyinka haysta.

Bajaaj drivers in Muqdisho and problems they face.