Home. \\ Categories. \\ News.

Takooridda Tumaallada – Discrimination against Tumaal

09 Mar , 2016.

Takooridda iyo xadgudubka loo gaysto qabiillada tabarta yar ee Soomaalida sida Tumaallada.

Discrimination and abuse against minority Somali clans like the Tumaal.