Home. \\ Categories. \\ Opinion.

Doodda Baarlamaankii Soomaaliya - Debate on ex-Somali Parliament

23 Mar , 2016.

Baarlamaankii hore ee Soomaaliya maxaa xal u ah: in dad shakhsiyaad ah Dawladdu ka iibiso, in dib loo dhiso ama in sidiisa loo daayo?

What's the solution for the Former Somali Parliament: to sell it to individuals, rebuild or to leave it as it is?