Home. \\ Categories. \\ Opinion.

Maalinta beenta waa xaaraam - April Fools Day is haram

11 Apr , 2016.

Maalinta beenta ee loo yaqaanno April Fools Day waa xaaraam; waa khalad in ay Muslimku been sheegaan ayna qaataan dhaqankan oo ka yimid dad aan Muslim ahayn.

April Fools Day is haram; it is wrong for Muslims to lie and practice this culture which originates from non-Muslims.